<script type="text/javascript" src="https://c.seznam.cz/js/rc.js"></script> <script> var retargetingConf = { rtgId: 1100064 }; if (window.rc && window.rc.retargetingHit) { window.rc.retargetingHit(retargetingConf); } </script>
top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s ustanovením Článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení EU“) dáváte svým přihlášením souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, konkrétně jméno, příjmení a e-mail, pokud jsou po Vás požadovány, pro účely uvedené na stránkách www.jiriborovka.cz.

Osobní údaje zpracovává správce, jímž je fyzická osoba, pan Jiří Borovka, a to výhradně po dobu, která je nutná pro účely, které jsou uvedeny na těchto webových stránkách. Poté budou Vaše údaje vymazány.

Tento svůj souhlas můžete v souladu s ustanovením Čl. 13 odst. 2 písm. c) Nařízení EU kdykoliv odvolat zasláním Vašeho odvolání na e-mailovou adresu: borovkaj@centrum.cz

Po doručení Vašeho e-mailu obsahujícího odvolání souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány.

bottom of page